Piet Herijgers 75 jaar lid Moerse Boys

U bevindt zich hier:
/ Piet Herijgers 75 jaar lid Moerse Boys

Uniek… dat kun je wel stellen. Nog nooit in de 80 jarige historie van Moerse Boys kwam dit voor, Piet Herijgers zorgde voor een unicum in de geschiedenis van de club. Op 13 november viert Moerse Boys zijn tachtigste verjaardag, waar de voorbereidingen voor het feest in volle gang zijn. Maar  afgelopen woensdag 25 oktober was er al een feestje te vieren, Piet Herijgers werd namelijk gehuldigd voor zijn 75 jaar lidmaatschap van Moerse Boys.

Zoals gezegd uniek in de historie van de club. In de ochtend werd Piet in het bijzijn van zijn 3 dochters in het zonnetje gezet. De inmiddels 92-jarige Piet genoot met volle teugen van dit heugelijke feit en natuurlijk van de overheerlijke taart.

Samen met ereleden Kees Kuijstermans en Anton Daamen werden herinneringen opgehaald aan vroeger. Op 17 jarige leeftijd werd hij lid van Moerse Boys, maar op dat moment kon hij zich geen voetbalschoenen veroorloven en haalde hij het plezier uit het supporteren van de club. Van voetballen is het nooit gekomen, het eigen bedrijf en het vele werk wat hiermee kwam kijken gaf geen ruimte om te kunnen voetballen . Hierdoor werd de Moer aanmoedigen op zondag een mooie uitlaatklep, aldus Piet.

Piet was de welbekende stille kracht, hij zette zich in voor de elftalcommissie, was lid van de jubileum commissie 50 jaar Moerse Boys en was altijd inzetbaar als er extra hand- en spandiensten moesten worden verricht.

Al jarenlang is hij trouwe supporter van Moerse Boys, vroeger ging hij naar Akkermolen om de wedstrijden te kijken, na de wedstrijd nog 1 of 2 pinten in de kantine, op tijd naar de Seit om friet te halen om dan samen met het gezin te eten. Naarmate de leeftijd mee ging tellen werd het steeds moeilijker voor Piet om naar Akkermolen af te reizen. Maar soms biedt de digitale wereld een uitkomst want Piet heeft de promotiewedstrijd naar de Hoofdklasse live mee kunnen kijken op tv. Op maandagochtend wordt steevast als eerste het sportkatern gelezen, want nog altijd is hij benieuwd wat zijn Moerse Boys heeft gedaan. Moerse Boys zit in hart en nieren van Piet en dit al 75 jaar.

Nogmaals van harte gefeliciteerd Piet met dit unieke jubileum.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp