Anti-pestprotocol

U bevindt zich hier:
/ Anti-pestprotocol

Waarom wij kiezen voor een pestprotocol?

Pesten komt helaas bij iedere vereniging voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij als jeugdcommissie onderkennen, als een bedreiging zien en binnen onze vereniging serieus aan willen pakken.

Dit anti-pestprotocol is een middel om de volgende doelstellingen te bereiken.

 • Alle kaderleden kunnen het pestgedrag signaleren en onderkennen.
 • Het anti-pestprotocol vormt een plan van aanpak ten aanzien van:
  1. Het voorkomen van pestgedrag
  2. Het tijdig signaleren van pestgedrag
  3. Het bespreekbaar maken en aanpakken van pestgedrag
  4. De samenwerking tussen ouders en club om pestgedrag te voorkomen en om te buigen
Uitgangspunten zijn:

Alle kinderen hebben het recht om zich in hun jeugdperiode veilig en geborgen te voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 • Door de afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze afspraken.
 • Door elkaar serieus te nemen, te steunen en respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar de vereniging te gaan.
 • Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de trainer/leider niet word opgevat als klikken: ‘’je mag niet klikken, maar…..”, als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet aan uit, dan mag je hulp aan de trainer/leider vragen.
 • Ook een mede jeugdlid heeft de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de trainer/leider aan te kaarten

Met dit anti-pestprotocol verwachten wij als jeugdcommissie van voetbalvereniging Moerse Boys, samen met de ouders en jeugdleden een positieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van pestgedrag.