Lid worden

U bevindt zich hier:
/ Lid worden

Wil je lid worden? Wat leuk! Lees hieronder hoe dat in z’n werk gaat.

Je mag eerst drie keer komen trainen om te kijken of het nét zo leuk is als je denkt. Pas daarna hoef je te beslissen of je echt lid wilt worden. Als je 6 jaar of ouder bent, mag je ook competitie spelen. Lijkt je dat wat? Stuur dan een mailtje naar de jeugdcommissie . Je hoort dan snel van ons!

Als je 19 jaar of ouder bent, voetbal je bij de senioren. Heb je zin om bij onze club te komen voetballen? Meld je dan via onderstaand formulier aan. Wil je meer informatie over voetballen bij de senioren, neem dan contact op via de mail met onze technische commissie . Zij nemen dan weer contact met jou op!

Meteen inschrijven?
Dat kan natuurlijk ook! Vul hieronder het inschrijfformulier in. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je voor de betaalwijze kiest voor automatische incasso.


Inschrijfformulier

  Soort lid: Spelend lidRustend lid/donateur

  Achternaam:

  Voornaam:

  Voorletters:

  Geslacht:

  Straat:

  Postcode:

  Plaats:

  Geboortedatum:

  Nationaliteit:

  Telefoon:

  Mobiel:

  Email adres:

  Identiteitsbewijs: (vanaf 16 jaar)

  Identiteitsnummer: (vanaf 16 jaar)

  Machtiging tot automatische incasso

  Je wordt vooraf op de hoogte gesteld van het
  moment waarop afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden.

  Instuurder verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.V. Moerse Boys,
  om van zijn onderstaande bankrekening de jaarlijkse contributie af te schrijven.

  Automatische incasso:

  Als u kiest voor automatische incasso kan u hieronder uw IBAN invullen.

  IBAN:

  Naam en voorletters:

  Adres:

  Postcode en woonplaats:

  P.S.:Gelieve uw IBAN nauwkeurig te controleren.


  De persoonsgegevens vermeld op het aanvraagformulier worden, na toelating tot het lidmaatschap, opgenomen in het ledenbestand van onze vereniging. De vereniging is als lid van de KNVB, op grond van diens statuten en reglementen, verplicht deze gegevens ook te verstrekken aan de KNVB.
  De vereniging stelt deze persoonsgegevens verder zelf niet ter beschikking aan derden, maar gebruikt de gegevens uitsluitend voor reguliere verenigingszaken zoals bijvoorbeeld contributie-inning, teamindeling en communicatie. Meer informatie vind je in onze privacy-verklaring.