Huisregels kantine

U bevindt zich hier:
/ Huisregels kantine
  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen beneden 18 jaar.
  • Tijdens jeugdwedstrijddagen¬†wordt er geen alcohol geschonken aan spelers van jeugdteams, ongeacht de leeftijd.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan leiders, trainers en andere begeleiders tijdens de uitoefening van hun functie en ook niet aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
  • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende dranken worden geweigerd.
  • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.