Automatische incasso

U bevindt zich hier:
/ Automatische incasso

Via onderstaand formulier kun je aangeven dat je Moerse Boys machtigt om van de vermelde bankrekeningnummer de contributie af te schrijven. Dit formulier kun je ook gebruiken als het een wijziging betreft van het bankrekeningnummer waarvan de contributie wordt afgeschreven.

  Je wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden.

  Instuurder verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.V. Moerse Boys, om van zijn onderstaande bankrekening de jaarlijkse contributie af te schrijven.

  Dit betreft:

  IBAN:

  Naam en voorletters:

  Adres:

  Postcode en woonplaats:

  Geboortedatum:

  Email adres:

  P.S.:Gelieve uw IBAN nauwkeurig te controleren.