Gedragsregels

U bevindt zich hier:
/ Gedragsregels

Deze regels hebben betrekking op het gedrag van spelers op het moment dat zij actief zijn voor de vereniging, ten opzichte van tegenstanders, medespelers, leiders/trainers, supporters en overigen. Bij misdragingen van jeugdspelers kunnen de ouders worden aangesproken. De onderstaande richtlijnen dienen door de spelers (speelsters) in acht te worden genomen:

Gedrag
Correct gedrag ten aanzien van scheidsrechter, grensrechters, tegenspelers, trainer,  medespelers en publiek. Zowel in het kleedlokaal, kantine en bestuurskamer als op het voetbalveld en trainingsveld. Bij jeugdwedstrijden wordt verwacht dat er bij aanvang en na afloop van de wedstrijd handen worden geschud met de tegenstanders.

Scheenbeschermers
Verplicht te dragen tijdens de wedstrijden en  trainingen.

Trainingsbezoek
Iedereen moet 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. De aanwezigheid wordt bijgehouden in het zgn. trainingsboek. Bij verhindering tijdig afmelden bij de trainer.  Geen geld of kostbare spullen meebrengen. Dit voorkomt diefstal en verlies.

Roken
Vanaf de voorbereiding tot en met einde wedstrijd en training in de kleedlokalen en op de reservebank verboden.

Blessures en ziekte
Altijd melden bij je trainer en of leider

Afmelden
Voor wedstrijden uiterlijk op donderdag bij de leider en voor trainingen zo tijdig mogelijk bij de trainer. Bij herhaaldelijk afmelden van jeugdspelers wordt met de ouders/verzorgers contact opgenomen.

Probleemsituaties
In eerste instantie altijd bespreken met je trainer of leider. Indien je er niet uitkomt kun je de situatie bespreken met de technisch coördinator. Probleemsituaties bij de jeugdafdeling worden genoteerd in het trainingsboek zodat coördinatoren en jeugdcommissie altijd op de hoogte worden gebracht.

Douchen
Zowel na de training als een wedstrijd is het gebruik van badslippers verplicht.

Kleding
Tijdens de wedstrijden dient men passende Moerse Boys kleding te dragen, nl. oranje sokken, witte voetbalbroek en het door Moerse Boys uitgereikte sponsorshirt. Kousen en broeken zijn te koop in de kantine. Zichtbare onderkledingstukken, zoals sliding- en wielrennersbroeken, zijn toegestaan. Deze moeten echter dezelfde kleur hebben als de voetbalbroek en niet verder reiken dan de knie.

Wassen shirts
De wedstrijdshirts worden om toerbeurt door de spelers mee naar huis genomen en gewassen. Dit geldt ook voor de trainingshesjes.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen en kleding dienen bij de leider, trainer of overige kaderleden afgegeven te worden en worden bewaard in de bestuurskamer. In het weekend of na de training kan men zoekgeraakte spullen na overleg met trainer, leider of coördinator ophalen.

Wedstrijden
In de “Zundertse Bode” staat aangegeven hoe laat men aanwezig dient te zijn bij thuiswedstrijden en ook de vertrektijd bij uitwedstrijden staat aangegeven.

Alcoholische dranken
Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen in de kleedlokalen. Uitzondering wordt gemaakt voor de selectie bij speciale gelegenheden op dinsdag na de training. Na afloop wordt zorg gedragen voor het netjes achterlaten van het kleedlokaal

Sancties bij misdragingen:

Misdragingen voor, tijdens of na de trainingen, activiteiten en wedstrijden.
Bij misdragingen voor, tijdens of na de trainingen, wedstrijden of activiteiten is er moeilijk een richtlijn te hanteren. Duidelijk is dat er een aanspreekpunt moet zijn bij wie de  misdragingen gemeld moeten worden, nl. de technisch coördinator. Per  situatie kan de sanctie verschillend zijn. Het schorsen voor een bepaalde tijd is voor de hand liggend. Bij herhaaldelijk wangedrag kan een schorsing voor een langere periode van toepassing zijn en als uiterste sanctie kan het desbetreffende lid worden geroyeerd.

Niet afmelden voor een wedstrijd of training.
Wanneer er niet wordt afgemeld voor een wedstrijd kan de leider van het elftal zelf 1 wedstrijd schorsing opleggen. Wel dient dit te worden gemeld bij de technisch coördinator. De desbetreffende speler/ouders wordt(en) aangesproken door deze persoon. Bij herhaling wordt de sanctie verdubbeld naar 2 wedstrijden. Bij het niet afmelden van een training is het aan de leider(s) om een sanctie toe te passen. Bij E- en F jeugd spelers wordt er contact opgenomen met de ouders.

Overig wangedrag op het sportpark.
Bij overig wangedrag op het sportpark zal er ook een sanctie worden opgelegd. De zwaarte is afhankelijk van de situatie.

Vernielingen van eigendommen van Moerse Boys:
zie beleidsplan paragraaf 1.14.

Diefstal
Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld. Daarnaast wordt een schorsing van 1 maand opgelegd en bij herhaling wordt het desbetreffende lid geroyeerd.