Anti-pestprotocol

U bevindt zich hier:
/ Anti-pestprotocol

Cyberpesten

We verstaan hieronder: anonieme berichten versturen via MSM en SMS, schelden, roddelen, bedreigen, foto’s op internet plaatsen, privégegevens op een site plaatsen, wachtwoorden stelen en misbruiken, haatprofielen aanmaken.

Effecten

De effecten van cyberpesten kunnen erger zijn dan bij het traditioneel pesten. Opnames die via de webcam worden gemaakt, worden vastgelegd door een ander. Deze opnames verdwijnen nooit meer. Over de hele wereld kan een foto op een site staan. Foto’s die eenmaal op internet staan zijn meestal niet meer te verwijderen.

Verantwoordelijke school

Vaak  gebeurt pesten ook buiten de vereniging. Toch heeft de club er last van. Het ruziën en pesten gaat binnen de vereniging door. Sfeer en resultaten lijden eronder. Er ontstaat een onveilig klimaat.

Hoe kun je cyberpesten voorkomen?
  • Jeugdleden bewust maken van de gevaren op internet, de effecten van cyberpesten en de strafbare feiten.
  • Afspreken van internetgedrag en regels maken.
  • Pesten bespreekbaar maken in het team en jeugdleden elkaar daarop laten aanspreken.
Hoe kun je cyberpesten aanpakken?
  • Luister naar de betrokkene(n).
  • Toon begrip en veroordeel niet.
  • Leer het jeugdlid assertief te zijn: nee zeggen, contact afsluiten
  • Adviseer gepeste de berichten op te slaan
  • Neem contact met de ouders op
  • Adviseer de ouders aangifte bij de politie te doen
  • Meld dit bij de vertrouwenspersoon