Pesten/plagen

Pesten word vaak verward met plagen. Dit is niet terecht

plagen pesten
Gebeurt onbezonnen of spontaan Gebeurd met opzet: de pestkop weet vooraf wie hij/zij zal pesten op welke manier en wanneer
Heeft geen kwade bedoelingen Wil iemand bewust kwetsen of kleineren
Speelt zich af tussen ‘’gelijken’’ De strijd is ongelijk: de pestkop heeft altijd de   bovenhand, De pestkop voelt zich machtig, als het slachtoffer zich machteloos voelt.
Is meestal te verdragen of zelfs plezierig maar   kan ook kwetsend of agressief zijn. De pestkop heeft geen positieve bedoelingen, wil pijn doen, vernielen of kwetsen
Meestal één tegen één Meestal een groep (pestkop, meelopers en   supporters) tegenover een geïsoleerd slachtoffer.
De rollen liggen niet vast: nu eens plaagt de ene, dan weer de andere. Heeft een vaste structuur, de pestkoppen zijn   meestal dezelfde, de slachtoffers ook. Als de slachtoffers wegvallen, kan de pestkop wel op zoek gaan naar een ander slachtoffer.

 

De pester staat meestal niet alleen, hieronder staan de verschillende rollen vermeld welke kunnen voorkomen.

De pester: Is vaak onzeker en wil graag aardig en stoer gevonden worden. Denkt door te pesten dat iedereen hem/haar stoer vindt

De gepeste: Voelt zich vaak verdrietig en eenzaam. Durft vaak niets terug te doen of het te vertellen, is bang dan nog meer gepest te worden.

De meepester: Doet mee met pesten, denkt dat hij/zij er dan bij hoort. Is bang om zelf gepest te worden.

De helper: Neemt het op voor de gepeste. Vindt het niet goed dat er gepest wordt en is niet bang voor de pester. Helpt graag en is vaak populair.

De stiekemerd: Vindt het goed dat er gepest wordt, maar bemoeit zich er niet mee. Is bang om zelf gepest te worden. Roept anderen erbij om het pesten te steunen.

De buitenstaander: Denkt dat er in de groep niet gepest wordt en het kan hem/haar niet schelen. Zolang hij/zij er zelf geen last van heeft.

De stille: Bemoeit zich er niet mee. Vind het pesten wel gemeen, maar durft niets te doen of te zeggen, is bang zelf gepest te worden.

Ouders: Hebben in de opvoeding invloed op pesten.

Trainer/leider: Heeft in het begeleiden invloed op pesten.

 

Signalen die wijzen op pestgedrag

Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid.

Kaderleden en ouders moeten daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling durven nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden. Op deze manier kan pesten vroegtijdig gesignaleerd worden.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7