Anti-pestprotocol

U bevindt zich hier:
/ Anti-pestprotocol
Wat verstaan we onder pesten?
 • Pesten is een (psychisch, fysiek of seksueel) systematisch geweld van 1 persoon of een groep personen om t.o.v. 1 of meer andere personen, die niet (meer) in staat is/zijn zichzelf te verdedigen.
 • Pesten is een vorm van agressie en kan vele vormen aannemen, zowel actief ->uitschelden-schoppen-vasthouden onder dwang etc. als passief-> Buitensluiten-negeren-vieze gebaren maken etc., maar ook tegenwoordig via de sociale media.
 • Pesten is structureel, langdurig en tussen ongelijkwaardige partijen
 • Pesten is een ingewikkeld probleem, dat serieus aangepakt moet worden.

Ontstaan, kenmerken en gevolgen voor de pester en gepeste

Ontstaan

4-8 jarigen

 • Leren al kijkend en handelend, met vallen en opstaan, hoe je met anderen kunt omgaan
 • Kunnen eerst nog niet goed inschatten hoe hun eigen gedrag invloed kan hebben op andere kinderen, maar ontwikkelen dit steeds beter
 • Kunnen niet goed eigenschappen en gevoelens van anderen onderscheiden en beschrijven, maar ontwikkelen dit steeds beter.
 • Hebben soms nog wel hulp en begeleiding nodig bij het oplossen van ruzies. De rol van de volwassenen kan in principe steeds minder worden.
 • Invoelingsvermogen zou steeds beter moeten worden.
 • Gericht pesten komt nog niet zo veel voor

8-12 jarigen

 • Gaan zich steeds meer meten met andere kinderen
 • Zijn steeds meer bezig zichzelf neer te zetten en te bewijzen
 • Invloed van de groep wordt steeds groter, de groepsdruk is een hardnekkig, bijna niet uit te roeien middel, om je positie in de groep veilig te stellen, gevolg kan zijn, het ontstaan van een pikorde .
 • Dominantie van bepaald kind(eren) om hun eigen rol/positie te verstevigen met als gevolg dat er gericht gepest kan gaan worden en….
 • KIND(EREN) DE DUPE GAAN WORDEN (GEPESTEN)
 • Belangrijk: Duidelijk grenzen aan geven en deze bewaken (dus stelling nemen)

 

Kenmerken
 • Pester en gepeste missen bepaalde sociale vaardigheden
 • Zij hebben waarschijnlijk allebei gebrek aan zelfvertrouwen
 • Pester laat zien dat hij sterk is en meer macht heeft en wil zo zijn zelfvertrouwen opkrikken.
 • Pester domineert binnen de groep, iedereen is ‘’bang’’ en gehoorzaamt de pester
 • Pester is meestal niet alleen, heeft meelopers (angst om zelf gepest te worden) om zich heen.
 • Er zijn ook kinderen die niet meedoen, maar het wel zien gebeuren, en er zijn kinderen die niets in de gaten hebben.

 

Gevolgen
 • De gepeste kinderen zijn meestal bang om erover te praten
 • Ook bang dat ze niet gelooft zullen worden
 • Ze voelen zich niet meer veilig op het sportpark
 • Ze hebben weinig zelfvertrouwen
 • Zullen misschien minder goed presteren
 • Zijn angstig
 • Leggen moeizamer contact met andere kinderen
 • Andere kinderen laten het gepeste kind niet meer toe (buitensluiten)
 • Gepeste kinderen kunnen later problemen ondervinden op het gebeid van: gedrag-psyche-depressies-lichamelijk en hebben een verhoogde kans op het betrokkenheid bij criminaliteit