Notulen Algemene Ledenvergadering

U bevindt zich hier:
/ Notulen Algemene Ledenvergadering

Op 14 oktober 2021 was onze Algemene Ledenvergadering, gelukkig op dat moment nog in de kantine en niet zoals vorig jaar online. We zijn en blijven namelijk een vereniging met een sterk sociaal karakter.

Er werd afscheid genomen van Arno Weijgers en Justin Broeders (helaas niet aanwezig tijdens deze avond) binnen het bestuur en Joost Voeten en Niek Bastiaensen werden als nieuwe bestuursleden gekozen. Ook was er nog een apart woord van dank voor Maurice Vermeiren, die de honneurs van onze vakantie-vierende penningmeester waarnam en dus nog één keer het financiële overzicht gaf. Daarnaast werd hij vorig jaar al wel online “uitgezwaaid”, wat niet echt paste bij de bijdrage die hij als penningmeester aan onze vereniging heeft geleverd.

Tijdens deze vergadering was aangegeven dat we de notulen en het verslag van de jeugdafdeling over 2020-2021 nog op de site zouden plaatsen, waarvan akte.

Hieronder de te lezen en downloaden documenten.

Notulen ALV 14-10-2021

Jaaroverzicht jeugdafdeling 2021

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp