Kunstgraswens Moerse Boys in vervulling: “Hoofdklassewaardige accommodatie”

U bevindt zich hier:
/ Kunstgraswens Moerse Boys in vervulling: “Hoofdklassewaardige accommodatie”

Witte rookpluimen doemden vorige week op boven het volledig gerenoveerde gemeentehuis in Zundert. De gemeenteraad stemde op dinsdagavond 5 november unaniem in met de gemeentelijke begroting voor de periode 2020-2023. Dat betekende goed nieuws voor Moerse Boys, dat zijn kunstgraswens eindelijk in vervulling ziet gaan.

Anton Daamen, inmiddels oud-voorzitter, moet de vergadering met veel genoegdoening hebben gadegeslagen vorige week dinsdag. Hij maakte zich jarenlang sterk voor een upgrade van de accommodatie aan de Akkermolenweg. “Ik heb ’s avonds nog wel even een Leffe Blond opengetrokken om het te vieren, ja”, lacht Anton desgevraagd. De vraag naar een kunstgrasveld was niet uit luxe. Gelet op het structurele gebrek aan speel- en trainingsfaciliteiten, veroorzaakt door de aanhoudende groei van het ledenaantal, was een kunstgrasveld haast noodzaak.

Tijdspad
Groen licht dus voor de aanleg van een kunstgrasveld. Maar hoe gaat een en ander de komende maanden gestalte krijgen? “In de begroting is een bedrag voor een kunstgrasveld opgenomen. Dat bedrag is direct beschikbaar. Binnenkort gaan we om de tafel met de wethouder Sportzaken om een tijdspad uit te stippelen”, legt Anton uit. Insteek is dat het kunstgrasveld in augustus 2020 in gebruik kan worden genomen. “De gemeente neemt het voortouw in dit traject, maar wij als Moerse Boys zullen nadrukkelijk een vinger aan de pols houden.”

De eerste voorbereidingen voor de aanleg van het kunstveld worden spoedig aangevangen. Er moet een plan van eisen worden opgesteld, een aanbestedingstraject worden opgezet en meer van dat. “Daarom was ik blij dat de wethouder na de vergadering van vorige week al aangaf dat hij snel met ons om de tafel wilt. Hij kent het belang voor onze vereniging.” De verwachting is dat het kunstgrasveld komt op de plek van het huidige B-veld, als is ook de plek van het C-veld nog een optie. Vast staat dat het hoofdveld een natuurgrasmat blijft.

Groot onderhoud toplaag
Overigens was er meer goed nieuws tijdens de raadvergadering. In de begroting is immers ook een geldbedrag op genomen voor groot onderhoud van het hoofdveld. “Groot onderhoud van de toplaag. Wat dat precies inhoudt, weet ik ook niet, maar het onderhoud zal ingrijpender zijn dan normaal”, vervolgt Anton, die recent op 10 oktober zijn laatste Algemene Vergadering als voorzitter voor zat.

De accommodatie, die voor Anton altijd een doorn in het oog was, krijgt de komende maanden eindelijk de facelift waar hij samen met de rest van het bestuur lang voor streed. Een mooie bekroning. “We hebben al verlichting op het C-veld en straks hebben we ook een kunstgrasveld en een opgeknapt hoofdveld. Dan is de accommodatie echt hoofdklassewaardig.” Of Anton dan eindelijk van ophouden weet? Allesbehalve. “Op de achtergrond ben ik alweer met een ander projectje bezig.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp