Algemene Ledenvergadering

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 10 december 2020.
  Download het verslag: Notulen ALV Moerse Boys 10-12-2020.
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag senioren-/juniorenafdeling seizoen 2020 – 2021
 5. Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2020 – 2021
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verkiezing van de kascommissie
 8. Bestuursverkiezing (zie toelichting onder)
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

 

Toelichting punt 8

 • Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn Justin Broeders (vanaf 2018) en Arno Weijgers (vanaf 2013)
 • Periodiek aftredend en herkiesbaar is Ron Hendrikx (vanaf 2012).
 • Het bestuur draagt Joost Voeten voor ter benoeming van Secretaris en Niek Bastiaensen als bestuurslid jeugdzaken.
 • Namen van andere kandidaten, voorgedragen door tenminste drie leden, dienen voor aanvang van de vergadering te worden ingeleverd bij de Secretaris.

Het evenement is afgelopen.

Datum

14 oktober 2021
Verlopen!

Tijd

21:00

Locatie

Kantine Moerse Boys
Akkermolenweg 11, 4881 BL, Zundert

Organisator

Bestuur
Email
info@moerseboys.nl
Powered by Modern Events Calendar