Algemene ledenvergadering 2020

Naar aanleiding van de verscherpte coronaregels is er besloten om dit jaar de, reeds eerder uitgestelde, algemene ledenvergadering online te organiseren op donderdagavond 10 december 2020. Dit mede gezien het belang van een aantal onderwerpen, waaronder de bestuursverkiezing. De online jaarvergadering zal worden gehouden via Microsoft Teams.

Afgelopen week hebben de stemgerechtigde leden van onze vereniging via mail of post een nieuwe uitnodiging ontvangen voor onze Algemene Ledenvergadering.

In de uitnodiging staat een link om jezelf aan te melden. Gezien de agenda hopen we op voldoende aanmeldingen.

Aanmelding voor deze online vergadering kan tot uiterlijk 8 december 2020. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voorafgaande aan de vergadering de juiste vergaderlink en een korte instructie rondom het gebruik van Microsoft Teams.
We zouden het fijn vinden als de oudere leden een handje worden geholpen met het online bijwonen van de vergadering.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 10 oktober 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag senioren-/juniorenafdeling seizoen 2019 – 2020 (zie toelichting onder)
 5. Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2019 – 2020
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verkiezing van de kascommissie (zie toelichting onder)
 8. Bestuursverkiezing (zie toelichting onder)
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag (zie toelichting onder)
 11. Sluiting.

Toelichting punt 4: 
Dit punt zal tijdens de ALV niet worden besproken, het verslag van de senioren en juniorenafdeling zal op de website worden gepubliceerd.

Toelichting punt 7:
Dit punt zal tijdens de ALV niet worden besproken, Moerse Boys hoopt dat er iemand zich op voorhand aanmeld om zitting te nemen in de kascommissie.

Toelichting punt 8:
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Maurice Vermeiren (vanaf 2007)
Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Leo Brait (vanaf 2014) en Bas van den Bogaert  (vanaf 2014).
Het bestuur draagt Bas van den Bogaert voor ter benoeming van voorzitter, John van Rijsbergen ter benoeming van penningmeester en Barry Gommers ter benoeming van bestuurslid technische zaken.

Namen van andere kandidaten, voorgedragen door tenminste drie leden, dienen uiterlijk 8 december doorgegeven te worden bij de secretaris via info@moerseboys.nl

Schema (her-)verkiezing:
2021: Ron Hendrikx (2012), Arno Weijgers (2013), Justin Broeders (2018)
2022: Marij Marijnissen (2010), Stefan van Steen (2016)

Toelichting punt 10: 
Mocht u vragen hebben voor het bestuur, dan kunt u deze bij aanmelding via het aanmeldformulier doorgeven.

Het evenement is afgelopen.

Datum

10 december 2020
Verlopen!

Tijd

20:00 - 21:30

Locatie

Online via Teams

Organisator

Bestuur
Email
info@moerseboys.nl