Algemene Ledenvergadering

In verband met het aanvangstijdstip van de jaarvergadering beginnen alle trainingen die avond om 19.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 14 oktober 2021
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag senioren-/juniorenafdeling seizoen 2021 – 2022
 5. Jaarverslag van de penningmeester seizoen 2021 – 2022
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Verkiezing van de kascommissie
 8. Bestuursverkiezing (zie hieronder voor verdere toelichting)
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Toelichting agendapunt 8
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar is Marij Marijnissen (bestuurslid vanaf 2010). Periodiek aftredend en herkiesbaar is Stefan van Steen (bestuurslid vanaf 2016). Om te voorkomen dat leden van het dagelijks bestuur tegelijkertijd in aanmerking komen voor herverkiezing of aftreden is Bas van den Bogaert (bestuurslid vanaf 2014) dit jaar herkiesbaar.

Op dit moment is het bestuur nog op zoek naar een bestuurslid dames- en meidenvoetbal.

Namen van andere kandidaten, voorgedragen door tenminste drie leden, dienen voor aanvang van de vergadering te worden ingeleverd bij de secretaris via e-mail (info@moerseboys.nl).

Het evenement is afgelopen.

Datum

20 oktober 2022
Verlopen!

Tijd

21:00

Locatie

Kantine Moerse Boys
Akkermolenweg 11, 4881 BL, Zundert

Organisator

Bestuur
Email
info@moerseboys.nl
Powered by Modern Events Calendar