Contributie Moerse Boys 2021/2022

U bevindt zich hier:
/ Contributie Moerse Boys 2021/2022

Het seizoen is inmiddels al weer even bezig en dus is het ook weer tijd voor de inning van de jaarlijkse contributie.

Medio december zal, bij de leden die een automatische incasso hebben afgegeven, het bedrag geïncasseerd worden. De overige leden (niet-automatische incasso) ontvangen binnenkort via e-mail of post de contributienota met het verzoek de contributie binnen 30 dagen te voldoen. De contributiebedragen over het seizoen 2021/2022 kun je terugvinden op deze pagina.

De nog actieve seniorenleden krijgen bij de contributie over 2021/2022 een teruggave van 25%  van de betaalde contributie over 2020/2021, zoals besloten is bij de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2021 jl.

Leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven en toch graag een factuur ontvangen, kunnen zich melden bij de penningmeester via penningmeester@moerseboys.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp