ALV: Bas van den Bogaert nieuwe voorzitter Moerse Boys

U bevindt zich hier:
/ ALV: Bas van den Bogaert nieuwe voorzitter Moerse Boys

Witte rook uit de schoorsteen op Akkermolen: Moerse Boys heeft een nieuwe voorzitter. Donderdag werd Bas van den Bogaert tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) unaniem verkozen tot voorzitter van onze vereniging. Ook John van Rijsbergen (penningmeester) en Barry Gommers (technische zaken) maakten hun intrede in het bestuur, terwijl Maurice Vermeiren na dertien jaar afzwaaide als penningmeester.

Het was donderdag anders dan anders, zoals nagenoeg heel het jaar 2020 anders is dan anders. Geen ALV in de kantine, maar online via Microsoft Teams. De verkiezing van Bas tot voorzitter, van John en Barry tot bestuurslid en het afscheid van Maurice als penningmeester hadden vanzelfsprekend een fraaier podium verdiend. Een volle kantine +bijvoorbeeld. Dat mocht helaas niet zo zijn. Onder meer vanwege de bestuurswijzigingen had het Moerse Boys-bestuur besloten de ALV niet verder uit te stellen maar een online editie te organiseren. En zo geschiedde dus op donderdag 10 december.

Zwarte cijfers en verwacht verlies
Met enige vertraging vanwege wat technische problemen en na een minuut stilte voor de in afgelopen jaar overleden leden ving de ALV omstreeks 20.15 uur aan. Naast de bestuursverkiezingen verdiende ook het financieel jaarverslag uiteraard extra aandacht. Want hoe waren de cijfers over boekjaar 2019-2020, het boekjaar waarin de coronapandemie genadeloos toesloeg? Positief is dat Moerse Boys – ondanks de misgelopen kantine-inkomsten – zwarte cijfers schreef over voornoemd boekjaar. Dat is met name te danken aan de diverse subsidies die Moerse Boys ontving in het kader van de coronacrisis. De begroting over 2020-2021 toonde een minder rooskleurig beeld. Verwacht wordt dat boekjaar 2020-2021 zal resulteren in een negatief resultaat van enkele duizenden euro’s. Ter geruststelling haastte Maurice zich te zeggen dat Moerse Boys voldoende vet op de botten heeft om zo’n tegenvallend boekjaar zonder veel kleerscheuren door te komen.

Toen de kascommissie bij monde van Daan Dekkers haar fiat had gegeven aan de jaarcijfers, was voor Maurice zijn allerlaatste officiële taak als penningmeester voltooid. Hij zwaaide na dertien jaar af als ‘schatbewaarder’. Dertien jaar lang noteerde Maurice zwarte cijfers, zelfs in het afgelopen financieel lastige jaar. Mede door zijn inzet is Moerse Boys een financieel gezonde club. Zodra de omstandigheden het toelaten, zal Maurice zeker nog in het zonnetje worden gezet. Iets wat hij zonder twijfel meer dan verdiend voor jarenlange tomeloze inzet.

Unaniem
De stemmingsrondes voor de bestuursposities resulteerden in louter positieve uitslagen. Bas van den Bogaert (voorzitter), John van Rijsbergen (penningmeester) en Barry Gommers (technische zaken) werden allen unaniem gekozen, terwijl Leo Brait ook zonder tegenstem werd herkozen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Zelfs de verlate stem van de door technisch mailleur geteisterde Maurice Rockland bracht daarin geen verandering. Bas – die reeds een bestuursfunctie bekleedde -, John en Barry werden gefeliciteerd met hun verkiezing.

De agenda van de ALV – die voor deze digitale versie iets was ingekort – werd punt voor punt afgewikkeld. Kersvers voorzitter Bas concludeerde tot tevredenheid dat er de laatste maanden – ondanks de coronaproblematiek – nog volop activiteit was bij Moerse Boys. “Niet voor niets werden we verkozen tot actiefste voetbalvereniging van Nederland”, doelde hij op de prijs die onze vereniging verdiende met zijn actieve deelname aan de VoetLab-activiteiten.

Rondje van de club
Vanzelfsprekend werd de vergadering afgesloten met een digitale rondvraag. “Hoe zit het met het rondje van de club?”, was de afsluitende vraag van Jos van Laerhoven, doelend op het traditionele rondje van de vereniging ter afsluiting van de ALV. Scheidend penningmeester Maurice stelde Jos gerust: “als het straks weer kan, komt dat zeker goed.” Een afsluiter met een knipoog en een lach. Want ondanks het bizarre jaar 2020 is er op Akkermolen geen reden tot paniek. Een fijne constatering.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp