ALV 2023: terugblikken, vooruitkijken en afscheid nemen

U bevindt zich hier:
/ ALV 2023: terugblikken, vooruitkijken en afscheid nemen

Op donderdagavond 26 oktober vond in een goedgevulde kantine op Akkermolen de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens deze vergadering werd teruggeblikt op het seizoen 2022-2023, zowel sportief als financieel, maar ook het vizier gericht op de toekomst. Tevens werd uitzwaaiend bestuurslid Leo Brait in het zonnetje gezet.

Seizoen 2022-2023
Nadat een minuut stilte in acht was genomen voor de leden die ons vorig voetbaljaar ontvielen, nam secretaris Joost Voeten de kleine tachtig aanwezigen aan de hand van een Powerpoint-presentatie in vogelvlucht mee door het voetbaljaar 2022-2023. Maand voor maand werden de hoogtepunten en bijzonderheden kort besproken. Sportief gezien sprong uiteraard vooral de degradatie van het vlaggenschip in het oog. Na mooie jaren op een ongekend niveau, degradeerde het vlaggenschip naar de eerste klasse. Desondanks overheerste trots en realisme, stelde Joost terecht. In positieve zin sprongen de kampioenschappen van Dames 2 en de meidensteams eruit. Conclusie: het sportieve succes moest vorig seizoen vooral van de vrouwen komen.

Financieel gezien schreef onze vereniging eens geen zwarte cijfers. Een verlies, in lijn met begroting. Dat was overigens niet te wijten aan de kantine-omzet of de sponsorinkomsten, want deze inkomstenbronnen bereikten haast recordhoogte. Aan de kostenkant zal de club her en der wat kritischer gaan kijken. Maar geen reden tot zorg: Moerse Boys is een kerngezonde vereniging, met een uitstekend eigen vermogen en voldoende liquiditeiten. Om dat zo te houden en de kostenstijgingen op te vangen, werd de vorig seizoen uitgestelde contributieverhoging van € 5 alsnog doorgevoerd. Maurice Rockland, woordvoerder van de kascommissie, verwoorde het goed: “Overal gaan de prijzen omhoog, ook onze vereniging heeft last van de inflatie. Een kleine contributieverhoging is niet meer dan logisch.” Waarvan akte.

Accommodatie
Bestuurslid Stefan van Steen gaf, samen met voorzitter Bas van den Bogaert, een update over de ontwikkelingen rond de accommodatie. Zo werden ontwerpen gedeeld van zowel een nieuwe staantribune als een gerenoveerde kantine. Beide plannen zijn nog pril en nog verre van zeker, maar plannen om de accommodatie te upgraden zijn er wel degelijk. Vervanging van het dak van de Janus de Bruijn-tribune heeft momenteel de hoogste prioriteit.

Op bestuurlijk vlak veranderde er ook het een en ander. Barry Gommers en John van Rijsbergen werden herkozen voor een nieuwe termijn, terwijl ook Amanda Evers en Sjoerd Broos massale steun kregen van de aanwezige leden. Zij treden toe tot het bestuur. Amanda gaat zich ontfermen over de portefeuille Kantine & Activiteiten, de focus van Sjoerd gaat op Kleding & Materialen. Fijn dat zij bereid waren om het bestuur van Moerse Boys van vers bloed te voorzien. Succes, Amanda en Sjoerd!

Aankondiging Bas van den Bogaert
Even later kondigde Bas aan dat hij bezig is aan zijn laatste termijn als voorzitter. Dat betekent dat Bas, die sinds de ALV van 2019 met de voorzittershamer zwaait op Akkermolen, na de ALV van 2025 afscheid neemt. Met zijn tijdige aankondiging hoopt hij dat Moerse Boys voldoende tijd heeft om een waardige opvolger te strikken.

Tot slot gingen de spotlights richting iemand die liever op de achtergrond acteert. En op die achtergrond, in betrekkelijke anonimiteit, de voorbije jaren bergen werk verzette voor onze vereniging. Leo Brait nam na negen jaar afscheid als bestuurslid. Als verantwoordelijke voor de kleding en materialen zorgde hij er onder meer voor dat alle teams er steevast gelikt bij liepen. Hij zorgde ervoor dat de selectieteams, maar ook de lagere teams en jeugdteams nooit iets tekort kwamen. Voorzitter Bas had mooie woorden voor de uitzwaaiende Leo, die, geflankeerd door vrouwlief Loes en zonen Erik, Koen en Frits, in het zonnetje werd gezet. Leo, bedankt voor jouw tomeloze inzet!

Zoals gebruikelijk, en ondanks de rode cijfers, werd afgesloten met een rondje van de club. Want, nogmaals, Moerse Boys blijft een kerngezonde en bloeiende vereniging. Geen enkele reden tot paniek. Forza Moerse Boys!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp