Algemene Ledenvergadering 2019: kunstgras en afscheid nemen

U bevindt zich hier:
/ Algemene Ledenvergadering 2019: kunstgras en afscheid nemen

Een einde van een tijdperk. Zo kan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vorige week wel worden omschreven. Het einde van het tijdperk Anton Daamen welteverstaan. Op donderdag 10 oktober jl. zat Anton voor de laatste keer als voorzitter van Moerse Boys de Algemene Ledenvergadering voor. Juist tijdens deze ALV werd duidelijk dat de jarenlange strijd van Anton met de Zundertse gemeente niet vruchteloos lijkt.

Kunstgrasveld
Lees de presentatiegidsen en clubbladen van de voorbije jaren er maar op na. In vrijwel elk interview met Anton was de staat van de accommodatie onderwerp van gesprek. Het realiseren van een kunstgrasveld op Akkermolen groeide haast uit tot het levenswerk van de bestuurder. Vergadering hier, vergadering daar, brief hier, e-mail daar: de strijd van Anton leek een gebed zonder einde. Tot dit moment.

Met dank aan wethouder Twan Zopfi zijn de kosten voor een kunstgrasveld op Akkermolen opgenomen in de Zundertse begroting. Is alles dan nu in kannen kruiken? Nee, dat niet. 5 november 2019 wordt een cruciale dag in de vreedzame kruistocht van Anton en Moerse Boys. Op die dag stemt de Zundertse gemeenteraad over de begroting. Geeft de gemeenteraad haar fiat, dan kunnen de voorbereidingen voor de aanleg van een artificieel veld op de plek van het B-veld worden aangevangen. Het zou een bekroning zijn op het voorzitterschap van Anton en een zeer welkome toevoeging aan onze accommodatie.

Terugblik
Tijdens de ALV werd door secretaris Arno Weijgers en bestuurslid Justin Broeders zoals gebruikelijk ook teruggeblikt op het afgelopen jaar. Het jaar van het onvergetelijke 75-jarige jubileumfeest. Het jaar van (opnieuw) een historische promotie van Moerse Boys 1. Het jaar waarin de leden van Moerse Boys werden vereeuwigd in een voetbalplaatjesboek. Het jaar waarin de vereniging Moerse Boys de kaap van 800 leden slechtte. Kortom: een bijzonder succesvol jaar.

Contributie
Penningmeester Maurice Vermeiren nam vervolgens het financieel jaarverslag door met de aanwezige leden. Daaruit kon worden geconcludeerd dat Moerse Boys een kerngezonde voetbalvereniging is, ondanks een klein exploitatieverlies over het boekjaar 2018-2019. Besturen is echter vooruitzien. In dat kader ziet het bestuur zich genoodzaakt om de contributies de komende drie jaar steeds met 3% te verhogen. Deze contributieverhoging werd door de aanwezige leden unaniem aanvaard. Met de verhoging speelt Moerse Boys in op toekomstige kostenstijgingen en daarmee lijkt een gezonde toekomst gegarandeerd.

Bestuur
En dan waren er nog de stemrondes voor de periodiek aftredende, maar herkiesbare bestuursleden Marij Marijnissen en Stefan van Steen. Beiden werden unaniem herkozen. Zoals eerder gesteld was voorzitter Anton Daamen niet herkiesbaar. In een eerder stadium werd reeds bekend dat bestuurslid Bas van den Bogaert zich vanaf seizoen 2020-2021 beschikbaar stelt voor de positie van voorzitter. Met het bestuursvoorstel om de functie van voorzitter voor het seizoen 2019-2020 vacant te houden en intern binnen het bestuur in te vullen, werd ingestemd.

Staande ovatie
Tot slot nam Bas van den Bogaert het woord. De – naar verwachting – toekomstige voorzitter richtte zich tot de aftredend voorzitter en vroeg de aanwezige leden om te gaan staan. Wat volgde was een oorverdovend applaus. Een staande ovatie voor de man die als voorzitter twaalf jaar lang, dag in dag uit, haast al zijn vrije tijd in onze voetbalvereniging stak. Anton sprak vervolgens mooie woorden, doordrenkt met emotie. Vrouwlief José aan zijn zij, evenals dochter Ellis en schoonzoon Patrick. Zoon Ivo keek mee vanaf boven en zag dat het goed was. “De voetbalvereniging Moerse Boys heeft onze levens weer zin gegeven, zeker na het overlijden van Ivo”, sprak Anton alleszeggende woorden.

Tijdens het teerfeest later dit jaar zal nog uitgebreid worden stilgestaan bij het afscheid van Anton, die op die dag het afscheid krijgt dat hij verdient. De ALV werd afgesloten met een rondje van de club. Een rondje om onze vereniging te vieren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp